Reglement

Vanaf jaargang 2018 worden de Ensors georganiseerd door vzw De Ensors en zijn de Ensors uitgebreid met prijzen voor Tv-series (fictie). De Ensors worden traditiegetrouw uitgereikt op de slotdag van Filmfestival Oostende.

1. VZW De Ensors 

VZW De Ensors verkreeg via een licentieovereenkomst met Les Films du Bord de Mer vzw, de rechten om de Ensors, te organiseren.  Naast een afvaardiging van Les Films du Bord de Mer (3 personen) maken volgende audiovisuele organisaties deel uit van de VZW De Ensors:

2. De Ensor Academie

VZW De Ensors heeft beslist om het grootste gedeelte van de Ensors toe te laten kennen door de Ensor Academie. Iedereen, recentelijk actief binnen onze audiovisuele sector, kan lid worden van deze Academie. Dat geldt ook voor de niet-artistieke medewerkers van Vlaamse productiehuizen. Deze moeten wel inschrijven met het mailadres van het bedrijf waarbij ze werken.  Ook vaste personeelsleden van filmfestivals die een subsidie krijgen van het VAF, kunnen lid worden. Zij schrijven op dezelfde manier in onder het mailadres van hun festival. Ieder lid registreert zich en geeft aan van welke van bovenstaande audiovisuele organisaties hij/zij lid is.

Indien men geen lid is van bovenstaande organisaties, moet men geregistreerd zijn op imdb.com waaruit de actieve professionele medewerking aan een film of Tv-serie blijkt. De raad van bestuur van de VZW De Ensors heeft de eindbeslissing of een kandidaat wel of niet aanvaard wordt in de Academie.

Met ingang van 1 januari 2021 moet een lid minstens eenmaal in de drie jaar stemmen, zo niet verliest hij/zij zijn/haar lidmaatschap.

3. De jury

De Academie neemt enkel films of TV-series in aanmerking die hun officiële Belgische première kregen in het jaar voorafgaand aan het Ensor Gala. In het overgangsjaar 2020 worden ook de resterende maanden van 2019 meegenomen (concreet vanaf 1/8/2019).

De projecten die in aanmerking komen voor een nominatie/Ensor zullen ter beschikking gesteld worden op Sooner. Indien een film/serie/documentaire evenwel nog beschikbaar is in het reguliere circuit (bioscoop, antenne, …) zal verwacht worden dat de leden-stemmers deze productie daar bekijken alvorens te stemmen, tenzij de producent toestaat dat hij op het platform kan bekeken worden.

Films en Tv-series die in aanmerking komen:

1) Films

Langspeelfilms die officieel erkend zijn als majoritair-Vlaams komen in aanmerking voor De Ensors. In principe worden als majoritair Vlaams aanzien, de projecten die aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoen:

 • Het project is Vlaams omwille van de identiteit van de artistieke ploeg*, met als sleutelfiguren de scenarist (in scenariofase) en de regisseur (in ontwikkelings- en productiefase), hierna gezamenlijk genoemd de ‘makers’. Voor animatie kan ook de production designer als sleutelfiguur gelden in ontwikkelings- en productiefase.
 • Het project is Vlaams omwille van zijn inhoud**.
 • Het project is Vlaams omwille van de productiecontext, meer bepaald via de producent die initiatiefnemer van het project is of die het grootste aandeel in de financiering aanbrengt.

Daarbij dient hij minstens één volledige speelweek (7 opeenvolgende dagen) op het programma te staan van een commerciële of art-house bioscoop – en dit gelijktijdig in minstens drie Belgische steden of beschikbaar zijn op een betalend streamingplatform (Streamz, Netflix, Disney+, …). 

Een lijst van de in aanmerking komende films zal ter beschikking worden gesteld binnen de Academie.

2) Tv-series

Vlaamse televisiereeksen in de categorie fictie die officieel erkend zijn als majoritair-Vlaams komen in aanmerking voor De Ensors.

 • Met Vlaamse televisiereeksen wordt in deze context bedoeld: producties in reeksvorm met een hoogwaardig artistiek gehalte, overwegend van Vlaamse origine en met een hoog potentieel bereik.
  • Het ‘hoogwaardig artistiek gehalte’ hangt samen met, onder andere, de kwaliteit en de originaliteit van de serie.
  • Het ‘hoog potentieel bereik’ vertaalt zich in nationale en/of internationale waardering en/of publieksbereik. Dit houdt ook in dat de reeksen moeten vertoond worden in ‘open net’ of beschikbaar zijn op een betalend streamingplatform (Streamz, Netflix, Disney+,…).
  • Verder is ook de ‘originaliteit’ van projecten een belangrijk criterium voor deelname. Gevolg hiervan is dat remakes niet in aanmerking komen.
 • Met fictie wordt in deze context bedoeld: een audiovisuele, voornamelijk live-actionreeks met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen. Fictiereeksen moeten minimaal uit 3 afleveringen en maximaal 13 afleveringen bestaan, met een minimale uitzendduur van 15’ per aflevering. Voor fictiereeksen voor kinderen of jeugd (tot 14 jaar) geldt enkel het minimum van 3 afleveringen en een totale duur van min. 30’.
 • In principe worden als majoritair Vlaams aanzien: de projecten die aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoen:
  • Het project is Vlaams omwille van de identiteit van de artistieke ploeg*, met als sleutelfiguren de scenarist (in scenariofase) en de regisseur (in ontwikkelings- en productiefase), hierna gezamenlijk genoemd de ‘makers’. Voor animatie kan ook de production designer eventueel als sleutelfiguur gelden in ontwikkelings- en productiefase.
  • Het project is Vlaams omwille van zijn inhoud**.
  • Het project is Vlaams omwille van de productiecontext, meer bepaald via de producent die initiatiefnemer van het project is of die het grootste aandeel in de financiering aanbrengt.

Er is geen limiet op het aantal seizoenen.

Een lijst van de in aanmerking komende Tv-series zal ter beschikking worden gesteld binnen de Academie.

3) Documentaires

Documentaires die officieel erkend zijn als majoritair-Vlaams komen in aanmerking voor De Ensors. In principe worden als majoritair Vlaams aanzien: de projecten die aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoen:

 • Het project is Vlaams omwille van de identiteit van de artistieke ploeg*, met als sleutelfiguren de scenarist (in scenariofase) en de regisseur (in ontwikkelings- en productiefase), hierna gezamenlijk genoemd de ‘makers’. Voor animatie kan ook de production designer eventueel als sleutelfiguur gelden in ontwikkelings- en productiefase.
 • Het project is Vlaams omwille van zijn inhoud**.
 • Het project is Vlaams omwille van de productiecontext, meer bepaald via de producent die initiatiefnemer van het project is of die het grootste aandeel in de financiering aanbrengt.

Een lange documentaire komt enkel in aanmerking als hij gekoppeld is aan een officiële Belgische distributie in een door de Ensors vzw erkend exploitatiecircuit, of beschikbaar is op een betalend streamingplatform (Streamz, Netflix, Disney,…) of een officiële selectie kreeg voor een door de Ensors vzw erkend filmfestival, of in relevante door de Ensors erkende evenementen. Erkende evenementen kunnen die zijn, binnen een erkende culturele of museale omgeving, waarbij de documentairefilm als een volwaardig medium wordt vertoond.

Voor lange documentaires, die niet specifiek voor TV gemaakt zijn, geldt een minimumduur van 60’. Voor Tv-documentaire is de duur 25’-59’.

Een lijst van de in aanmerking komende documentaires zal ter beschikking worden gesteld binnen de Academie.

*Natuurlijke personen van elke nationaliteit kunnen behoren tot de Vlaamse cultuurgemeenschap. Bv. een Spanjaard die in Vlaanderen werkt, een Nederlander die filmschool heeft gelopen in Gent, een Britse regisseur die in Brugge woont, een Vlaamse production designer die leeft in Frankrijk, enz. Dit begrip dient dus ruim te worden geïnterpreteerd.

**Het gaat hier om een verband met de Vlaamse cultuurgemeenschap via b.v. het onderwerp, het onderliggend literair of theaterwerk bij adaptaties, het erfgoed, de geschiedenis, de maatschappelijke relevantie, de politieke context, de kunst, enz.

4. Categorieën waarvoor Ensors uitgereikt worden

(Gebaseerd op de Raad van Bestuur van 27 mei 2020)

Ensors gekozen door de Academie (21)

Best of the best (6)

 • Beste Film
 • Beste Tv-serie
 • Beste Kortfilm (op basis van een shortlist dat een jury samenstelt)
 • Beste Jeugdfilm
 • Beste Documentaire
 • Beste Animatie

Film (4)

 • Beste Regie
 • Beste Scenario
 • Beste Acteur
 • Beste Actrice 

Tv-serie (4)

 • Beste Regie
 • Beste Scenario
 • Beste Acteur 
 • Beste Actrice 

Over alle genres (7)

 • Beste D.O.P.
 • Beste Make-up
 • Beste Kostuum
 • Beste Art Direction
 • Beste Sound Design
 • Beste Muziek
 • Beste Montage

Ensors gebaseerd op cijfers (1)

 • De Box Office Prijs

Ensors gekozen door derden (3)

 • Internationale Doorbraak van het jaar (Albert Bert Prijs) - door rvb De Ensors
 • Belofte van het Jaar - presented bby BNP Paribas Fortis - door rvb De Ensors
 • Life Time Achievement Award- door FFO
 • Beste Coproductie (Film): Producties waarvan minstens 10% van het totale productiebudget gefinancierd en uitgegeven is in Vlaanderen én de productie gesteund is door minstens ofwel het Mediafonds, Filmfonds, Screen Flanders of een Vlaamse omroep. - door rvb De Ensors

5. Het jureringsproces

Stap 1 - Alle leden van de academie hebben 3 stemmen per categorie die ze toekennen aan de films en Tv-series die opgegeven zijn in een longlist.

Stap 2 - Per categorie worden de 3 namen met de meeste stemmen toegekend door alle academieleden automatisch genomineerd. 

Vervolgens wordt voor volgende categorieën bekeken hoe gestemd werd door de hieraan verbonden beroepscategorie(ën):

 • DOP
 • Montage
 • Scenario
 • Beste Acteur
 • Beste Actrice
 • Regie
 • Kortfilm
 • Jeugdfilm
 • Documentaire
 • Animatie
 • Fictie-serie
 • Film

Voor bovenstaande categorieën worden de 3 genomineerden aangevuld met de 2 namen met de meeste stemmen uit hun beroepscategorie die nog niet genomineerd werden.

Voor volgende categorieën worden de 5 met de meeste stemmen namens alle academieleden genomineerd:

 • Muziek
 • Geluid
 • Make-up
 • Kostuum
 • Art Direction

Stap 3 - Na de eerste nominatieronde worden deze namen publiek bekend gemaakt en stemmen de leden van de Academie opnieuw. Dit keer krijgen ze evenwel maar één stem per categorie.

De genomineerde met de meeste stemmen is de winnaar. In geval van ex aequo gaat de prijs naar wie in de eerste ronde meest stemmen haalde. Is ook daar het aantal stemmen gelijk, dan krijgt elke ex aequo-winnaar een Ensor.

Je bent als lid van de Academie niet verplicht om op alles te stemmen. De deontologie van de Academie bepaalt evenwel dat niemand stemt op een productie die hij niet bekeken heeft. Door het lidmaatschap van de Academie verklaart ieder lid zich daarmee akkoord.

De Ensors werken aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid en onderschrijven alle inspanningen die gedaan worden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking, om dat doel te bereiken.